top of page

GLA:D

GLA:D henvender sig til patienter med  artrose (slidtage) I hofte- og/eller knæled, med fokus på patientuddannelse, vejledning og træning.

På klinikken er den ansvarlige fysioterapeut for GLA:D træningen Maja Ravn Jensen og Vanessa Jensen

 

Godt Liv med Artrose i Danmark GLA:D

Projektet er et svensk koncept: "Artrose skolen", hvor GLAiD repræsenterer et lignende dansk evidensbaseret initiativ, der følger de eksisterende retningslinjer og anbefalinger for behandling af hofte- og knæartrose. 

GLAiD-træningen foregår på hold under vejledning af en erfaren fysioterapeut, og der trænes 2 x om ugen af 55 minutters varighed i en 8 ugers periode.  Patienter har også mulighed for at vælge at lave det individuelt tilpassede træningsprogram hjemme, dog anbefales at deltage på holdtræning, da det har en dobbelte effekt. 

 

Inklusionskriterier: kliniske tegn/billeddiagnostik på hofte- og/eller knæledsartrose 

Tidspunkter for holdtræning: Kontakt klinkken

Fysioterapeut: Maja Ravn Jensen

 

Forløbet strækker sig i alt over ca. 8 uger fra 1. konsultation med fysioterapeut til afsluttende test og opfølgning: 

  • 1 Konsultation hos fysioterapeut + registrering i GLAiD register (1. Uge) 

  • 1 Træningsinstruktion i øvelsesprogram og individuel tilpasning (1. Uge) 

  • 1 Træning 2 x ugentligt i 8 uger 

  • 1 Teori/patientuddannelse 2 x 1 time 

  • 1 Opfølgende tests og status

 

Til dig, som er aktuel for deltagelse i GLA:D

For at udvikle og sikre behandlingens kvalitet har denne klinik/kommune/sygehus valgt at rapportere til GLA:D®-registeret, som er et kvalitetsregister for patienter med artrose i hofte og/eller knæ.

Du bidrager til en bedre behandling

Ved at være med i kvalitetsregisteret og svare på spørgeskemaet ved første besøg, efter 3 mdr. og efter 12 mdr. bidrager du til at forbedre behandlingen, selvfølgelig helt anonymt. Jo flere som deltager, jo statistisk mere sikkert bliver resultaterne. Resultaterne anvender vi sidenhen til at forbedre behandlingen. Resultater gøres kun tilgængelige på gruppeniveau, og resultat for et enkelt individ offentliggøres ikke i noget tilfælde.

Registre bidrager til bedre kvalitet

Kvalitetsregistre bidrager til ny kundskab om blandt andet bedste behandlingsmuligheder. I kvalitetsregistre samles data om behandling og resultat for forskellige patientgrupper fra hele landet. De kan derfor anvendes til at sammenligne behandlingen mellem forskellige klinikker, kommuner og sygehuse.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Dine data i GLA:D®-registeret beskyttes og behandles på samme måde som journaldata. Projektet er anmeldt til Datatilsynet, og oplysninger og data vedrørende dig beskyttes efter ”Lov om behandling af personoplysninger” og ”Sundhedsloven”. Data om dig må kun anvendes til at udvikle og sikre behandlingens kvalitet, fremstille statistik samt til forskning indenfor sundhedsvæsenet.

bottom of page