top of page

Vi tilbyder

Som et led i Region Midts overordnede strategi pårygomradet tilbyder regionen muligheden for en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse hos specialuddannede fysioterapeuter.

 

I forbindelse med ordningen har Region Midt indgået en aftale med specialuddannede fysioterapeuter med stor erfaring indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede rygpatienter.

 

Et af formalene med undersøgelsen er at give de praktiserende læger et tilbud om undersøgelse af de rygpatienter, hvor lægen føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning for at kunne tage stilling til det videre forløb.

 

Patienten kan forvente at blive undersøgt hos fysioterapeuten indenfor 2 uger efter patientens første henvendelse.

 

Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer. Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.

 

Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig henvisning. Udover ovennævnte er det overordnede formal via datafangst også at arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Region Midt, således at værdifuld viden vil kunne opsamles og danne basis for evt. forskning. (kilde: reg.midt)

ULRUS Udvidet LændeRyg Undersøgelse

Praktiserende læger har mulighed for at henvise til en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse hos specialuddannede fysioterapeuter

bottom of page