top of page

Undersøgelse

Her kan du læse om selve undersøgelsen og dertilhørende forløb

Hos Hedensted Fysioterapi og Træning starter undersøgelsen med din sygehistorie (anamnese). Sygehistorien er din fortælling af dit problem. Undervejs vil fysioterapeuten søge at afklare alle elementer af problemet med uddybende spørgsmål til omfanget af symptomerne. Anamnesen er den vigtigste del af undersøgelsen, da den typisk mest præcist belyser omfanget af problemet. Hertil bruges ofte spørgeskemaer udvalgt på baggrund af videnskabelig evidens.

Herefter følger den objektive undersøgelse, altså undersøgelsen af det fysioterapueten kan se. Her undersøges kroppen, både passivt og funktionelt. Hvis kroppen ikke er i balance ændres muskeltrækket eller stabiliteten over de forskellige led og fører til stramninger nogle steder og/eller slaphed andre steder. Denne undersøgelse sammenholdes med anamnesen og fører til en række tests for eksempelvis ledbevægelighed, muskelstyrke, smertemekanismer mm.

Da det er vigtigt for os at behandle den tilgrundliggende årsag og ikke bare symptomerne, skal undersøgelsen afdække så mange aspekter af problemet som muligt. Derfor bruger vi den eller de, første par konsultationer til undersøgelsen, for derefter at kunne sammenholde fund til en fornuftig og saglig forklaring på problemet og i samarbejde med patienten argumentation for behandlingsstrategien.

bottom of page