top of page

Vederlagsfri fysioterapi

Her kan du læse om hvilke kriterier der er for at få vederlagsfri ordning og diagnoseoversigt

Sygesikringen har valgt at visse kroniske diagnoser med en bestemt sværhedsgrad skal kunne modtage fysioterapi gratis. Det er svært at leve med en kronisk sygdom eller handicap. Og nogen gange overtager sygdommen styringen af ens liv og man kan føle sig helt magtesløs. En sådan ond cirkel kan fysioterapi være med til at bryde.

 

Når man er fysisk aktiv producerer kroppen endorfiner. Endorfiner er smertestillende og påvirker humøret positivt. På den måde kan den rette træning i den rette dosis være med til at mindske smerterne og højne humøret samtidig med at muskler og led bliver stærkere. I Hedensted Fysioterapi og Træning tilbyder vi et trygt miljø og kvalificeret vejledning.

 

 

Kriterier for vederlagsfri ordning

 

Der skal være behov for fysioterapi, dvs. fysioterapi skal kunne bedre/bevare den fysiske funktionsevne eller forhale en forringelse af funktionsevnen.

 

Patienten skal have en varig/langvarig lidelse. Med langvarig mener man mindst 5 år. Ved ulykker kan man først tage stilling til om lidelsen er varig 12 måneder efter ulykken.

 

Patienten skal have et svært fysisk handicap. Kan man klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse, har man ikke et svært fysisk handicap.

 

Patienten må ikke have et andet dækkende offentligt finansieret tilbud om fysioterapi, OK§5, stk 5.

 

Dernæst tager man stilling til om diagnosen tilhører de handicapgrupper, som er beskrevet under "personkredsen" / diagnoselisten.

 

For børn og multihandicappede gælder særlige vilkår, se Sundhedsstyrelsens Retningslinier

 

Yderligere oplysninger om den vederlagsfri ordning kan findes på følgende link:  Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

 

Diagnose oversigt

 

1. Medfødte eller arvelige sygdomme.

Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige)

 • 1.A Spastisk lammelse (cerebral parese)

 • 1.B Rygmarvsbrok (spina bifida)1.C Infantil hydrocephalus

 • 1.D Tuberøs sklerose1.E Neurofibromatosis Recklinghausen

 • 1.F Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi

 • 1.G Chorea Huntington1.H Hereditære neuropatier

 • 1.I Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme

 • 1.J Primær dystoni

 • 1.K Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handikap som fxadrenoleukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose

 

Knogle-, led- og bindevævssygdomme (medfødte eller arvelige)

 • 1.L Kongenit hofteluksation

 • 1.M Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader

 • 1.N Arthrogryposis multiplex congenita

 • 1.O Arvelige bindevævssygdomme som fx osteogenesis imperfecta, Marfanssyndrom, Ehlers Danlos syndrom, Morquios syndrom.

 

Andre sygdomme (medfødte eller arvelige)

 • 1.P Blødersygdom1.Q Cystisk fibrose

 • 1.R Hæmokromatose

 • 1.S Primært lymfødem

2. Erhvervede neurologiske sygdomme

 • 2.A Følger efter hjerne-, rygmarvs- og hjernehindebetændelse (encephalitis, myelitis, meningitis)

 • 2.B Neurologiske komplikationer til AIDS

 • 2.C Følger efter poliomyelitis

 • 2.D Følger efter hjerneblødning (apoplexia cerebri incl. subarachnoidalblødning)

 • 2.E Følger efter andre kredsløbssygdomme i hjerne og rygmarv

 • 2.F Følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade

 • 2.G Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens basale ganglier

 • 2.H Primære og sekundære dystonier, herunder torticollis spasmodica

 • 2.I Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme

 • 2.J ALS, amyotrof lateral sklerose2.K Myastenia gravis

 • 2.L Mono- og polyneuropatier og pleksopatier

 • 2.M Hemi-, tetra-, og paraplegier

 • 2.N Hydrocefalus2.O Syringomyeli

 • 2.P Følger efter hjerne- og rygmarvssvulster

 

3. Fysiske handikap som følge af ulykke

 • 3.A Hemi-, para - eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller rygmarv

 • 3.B Større amputationer (som følge af ulykke)

 • 3.C Andre varige og omfattende lammelser (som følge af ulykke)

 

4. Nedsættelse af ledfunktion og/eller muskelfunktion følge af inflammatoriske gigtsygdomme

 • 4.A Kronisk leddegigt (rheumatoid artrit)

 • 4.B Psoriasisgigt

 • 4.C Morbus Bechterew

 • 4.D Kronisk polyarthritis fx som følge af LED, mb. Sjøgren, mb. Reiter

 • 4.E Sclerodermi

bottom of page